Adwokat
Anna Słoboda-Dunia

kompleksowa obsługa prawna,profesjonalizm i bezpieczeństwo,indywidualne podejście do każdego klienta

O Kancelarii

Adwokat Anna Słoboda-Dunia

W 2016 r. ukończyłam z wyróżnieniem studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aplikację adwokacką odbyłam w latach 2017 -2019 pod patronatem adw. Franciszka Piątkowskiego oraz pod opieką adw. Adama Kwiatkowskiego. W toku aplikacji współpracowałam z szeregiem kancelarii adwokackich w Lublinie, zdobywając cenne doświadczenie z zakresu bieżącej obsługi klienta indywidualnego i biznesowego. W 2020 roku uzyskałam wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

Obecnie wykonuję zawód adwokata w indywidualnej kancelarii w Lublinie. Ponad wszystko stawiam interes mojego klienta – szukam szybkich i skutecznych rozwiązań, informuję o możliwym ryzyku i proponuję najbardziej optymalne podejście do problemu. Dzięki mojemu wszechstronnemu doświadczeniu, oferuję pomoc prawną w szerokim zakresie obszarów prawa.

Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa głównych specjalizacji, w szczególności:

Prawo karne

Prawo Karne

  • Postępowanie przygotowawcze i sądowe – zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonego – w sprawach karnych i wykroczeniowych
  • Postępowanie prywatnoskargowe – sporządzenie i popieranie prywatnych aktów oskarżenia
  • Postępowanie wykonawcze – dozór elektroniczny, przerwa i odroczenie wykonania kary, rozłożenie grzywny na raty
  • Postępowania nadzwyczajne – kasacja, skarga na wyrok sądu odwoławczego, wniosek o wznowienie postępowania
  • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Prawo cywilne

  Prawo Cywilne

  • Sprawy o zapłatę – począwszy od wezwań do zapłaty, przez postępowanie sądowe, aż do postępowania egzekucyjnego
  • Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych 
  • Sprawy z zakresu rękojmi i gwarancji
  • Sprawy odszkodowawcze – m.in.  odszkodowania powypadkowe, za błędy medyczne, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, odszkodowania od Skarbu Państwa
  • Prawo spadkowe – m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, zachowek, podważenie testamentu,
  • Prawo nieruchomości – m.in. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisja, immisje, rozgraniczenie, służebności
  • Prawo zobowiązań – analiza i przygotowywanie umów, negocjacje i mediacje, reprezentacja na etapie przesądowym i sądowym

  Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne

  Dowiedz się więcej

  Prawo rodzinne

  • Udział w postępowaniach sądowych i mediacjach
  • Rozwody i separacje
  • Sprawy o alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska
  • Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • Podział majątku wspólnego małżonków
  • Rozdzielność majątkowa
  • Ubezwłasnowolnienie

  Prawo medyczne

  Prawo medyczne

  Dowiedz się więcej

  Prawo Medyczne

  • Obsługa podmiotów medycznych
  • Reprezentacja w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne

  Prawo administracyjne

  Prawo administracyjne

  Dowiedz się więcej

  Prawo administracyjne

  • Sporządzanie odwołań od decyzji organów I instancji
  • Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania, o uchylenie decyzji organu lub o stwierdzenie nieważności decyzji 
  • Postępowania dyscyplinarne
  • Legalizacja pobytu cudzoziemców

  Formy i zasady współpracy

  Klient Biznesowy
  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, na indywidualnie ustalonych zasadach. Oferujemy szereg usług, począwszy od pomocy w pojedynczych sprawach lub analizie dokumentów, po pełną obsługę, gwarantującą Twojej firmie komfort i bezpieczeństwo.
  stała obsługa
  klient indywidualny
  Obsługa klientów kancelarii dostosowana jest do ich indywidualnych potrzeb. Porady prawne udzielane są w siedzibie kancelarii przy ul. Chopina 19/4 w Lublinie lub na odległość (drogą telefoniczną lub on-line, po wcześniejszym uzgodnieniu ceny oraz jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym kancelarii). Kancelaria oferuje szeroki zakres usług, w którym mieszczą się w szczególności:

  Najczęściej zadawane pytania

  Wizyta w kancelarii wymaga wcześniejszego ustalenia dogodnego dla obu stron terminu. Prosimy o przygotowanie wszelkiej dokumentacji, która może mieć znaczenie dla sprawy. Porada prawna oraz analiza akt sprawy jest odpłatna.

  Usługi świadczone przez Kancelarię, w tym porady prawne oraz analiza dokumentacji, są odpłatne. Wynagrodzenie jest płatne z góry, przed rozpoczęciem przez adwokata wykonywanych czynności, a do jego kwoty należy doliczyć obowiązkowy podatek VAT.  Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. 

  Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy. Mając na względzie rodzaj sprawy, klient może zlecić prowadzenie jej w całości, ale także reprezentację na określonych jej etapach, sporządzenie jednego lub kilku pism przez adwokata lub uczestnictwo w określonych czynnościach. Wynagrodzenie za pierwszą poradę prawną w sprawie która zostanie powierzona Kancelarii będzie zaliczone na poczet należności głównej honorarium.

  W zależności od indywidualnych ustaleń, wynagrodzenie może zostać ustalone w formie:

  ryczałtu – w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy

   godzinowej – podstawą określenia wynagrodzenia adwokata jest czas poświęcony dla danego klienta lub przy danej sprawie

  success fee – dodatkowej premii zależnej od wyniku sprawy (np. procent zasądzonej na rzecz klienta kwoty). Uwaga – success fee może stanowić jedynie element, a nie całość wynagrodzenia i jest stosowane jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym, które może być wówczas odpowiednio niższe.

  Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń etc. W przypadku powstania znacznych kosztów kancelaryjnych lub kosztów dojazdu adwokata poza obszar działania kancelarii, możliwe jest ustalenie dodatkowych opłat w tym zakresie.

  Sposób płatności:

  Kancelaria przyjmuje płatności:

  – w gotówce,

  – przelewem na konto Kancelarii.

  Rolą i zadaniem adwokata jest zachowanie najwyższej staranności w trakcie świadczonych usług.

  Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować, że dana sprawa zakończy się sukcesem – ostatecznej oceny dokonuje bowiem niezależny sąd. Na podstawie analizy akt sprawy oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, możemy wstępnie oszacować ryzyko pewnych posunięć i przedstawić różne opcje działania, tak by Klient mógł podejmować świadome i uzasadnione decyzje.

  Adwokat jest profesjonalnym prawnikiem, którego usługi nie kończą się na zastępstwie procesowym.

  Kancelaria oferuje także szereg usług pozasądowych, m.in.:

  – projektowanie i weryfikowanie umów,

  – projektowanie wewnętrznych aktów prawnych placówek i firm,

  – uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach,

  – sporządzanie prywatnych opinii prawnych,

  – dokonywanie analiz ryzyka, weryfikacji dokumentacji.

  Wszelkie informacje, o których dowiadujemy się w trakcie świadczenia pomocy prawnej są objęte bezwzględną tajemnicą adwokacką. Osoby trzecie nie mają żadnego dostępu do akt sprawy, a spotkania z adwokatem odbywają się za zamkniętymi drzwiami.

  Dane przechowywane przez adwokata w formie elektronicznej są należycie zabezpieczone i zaszyfrowane.

  Blog

  Porozmawiajmy

  Potrzebujesz porady? Przedstaw swój problem, uzyskaj wstępną wycenę i umów się na spotkanie:
  Możesz również skontaktować się przez biuro@adwokat.sloboda.pl